தமிழில்

ரஜினி, கமலுக்கு முன் மக்கள் பணியில் தளபதி விஜய்தான் உதாரணம் உள்ளே !

மக்கள் இயக்கம் என்பது ரஜினி, கமலுக்கு முன் விஜய்தான் முதலில் தொடங்கினர். ஆம் 2007 ஆம் ஆண்டு விஜய் தனது மன்றத்தினை மக்கள் இயக்கம் ஆகா உருவாக்கினார். ரஜினியும் கமலும் தற்போது தான் அவர்களின் மன்றத்தினை மக்கள் இயக்கம் ஆகா மாற்றியுள்ளனர். ஆகா மக்கள் பணி என்றால் அது தளபதி மட்டும் தான்.

Related Articles

Leave a Reply

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker