தமிழில்

கோயில் உண்டியலில் பணம் போட்டால் மட்டும் தேர்ச்சி பெற முடியுமா – எஸ்.எ. சந்திரசேகர் சர்ச்சை பேச்சு

எஸ்.எ. சந்திரசேகர்  சர்ச்சை பேச்சு
எஸ்.எ. சந்திரசேகர் சர்ச்சை பேச்சு

சமீபத்தில் நடந்த ஒரு இசை வெளியிட்டு விழாவில் நடிகர் விஜயின் தந்தை எஸ்.எ.சந்தரசேகர் பேசும் போது. தற்போது உள்ள அரசியல் வாதிகள் நிதானம் இல்லாமல் பேசுகிறார்கள். மேலும் இவர்கள் இளைஞர்களுக்கு தவறான முன் உதாரணமாக உள்ளார்கள் என்றும் குறிப்பாக கோயில் உண்டியலில் பணம் போட்டால் பாஸாகலாம் என்ற மூட நம்பிககை ஏற்படுத்திக்கின்றனர் என்றும் சர்ச்சையாக பேசியுள்ளார்.

Related Articles

Leave a Reply

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker